OKULUMUZ

MİSYONUMUZ - VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Tüm personel ve eğitimci kadromuz ile birlikte Atatürk ilke ve İnkılapları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında, bireylerin temel  hak ve  özgürlüklerinin  korunmasına,   toplumun düzen,  barış,  huzur ve güvenlik  içerisinde yaşamını sürdürmesine imkan sağlayan bir ortamın oluşturulması ve korunmasında görev alacak polis memurları yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

VİZYONUMUZ

Her alanda  hızlı bir değişim yaşanan dünyada insanların güvenlik  bağlamında  beklentilerini en üst düzeyde karşılayacak, Uluslararası standartlarda başarılı, bilgili ve erdemli öğrenci yetiştirecek şekilde eğitim veren verimli ve üretken bir kurum olmaktır.