Türk Kızılayı Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesinin Okulumuzu Ziyaretleri